ایمنی درارتفاع

آتش نشانان مسئول نجات افراد یا ایمن سازی محیط ها (دسترسی به بام، دره های عمیق و باریک، قطع شاخه های خطرناک و غیره) می ‏باشند.‏ این افراد با موقعیت های مختلفی مواجه می شوند.‏ با این وجود، در صورت دشوار بودن دسترسی، عملیات نجات باید توسط گروهی که آموزش هایی ویژه دیده اند، انجام شود (لطفا به ‏قمست نجات فنی مراجعه نمایید).‏

آتش نشانان برای انجام کار خود تحت هر گونه شرایطی که امکان مواجهه با آن وجود دارد، از تجهیزاتی استفاده می کنند که ساده، سبک و ‏قابل تطبیق با شرایط محل بوده و ایجاد مزاحمت ننمایند.‏ این تجهیزات باید وجود حداکثر اطمینان را ضمانت کرده و امکان مداخله موثر و گاهی کاملا مستقل را فراهم کرده و در عین حال میزان ‏خطر استفاده از آن برای مصدومان و نجات دهندگان حداقل باشد.‏ در طول دوره های آموزشی ویژه، تکنیک های متعددی (از قبیل کوهنوردی به روش Alpine، فرود با یک رشته طناب، فرود سرعتی روی سطوح ‏شیب دار، تکنیک های آزاد سازی مصدوم و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد.‏

 

 

 

استفاده از تکنیک های سنگنوردی برای حرکت روی سقف تخلیه مصدوم تخلیه از ساختمان: مداخله یک تیم کوچک

• راه حل دوم:‏ سیستم بالاکشی 5 به 1‏

بالا کشیدن مصدوم • راه حل اول:‏ سیستم بالاکشی 3 به 1

   

/ 0 نظر / 23 بازدید