معرفی رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

معرفی رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

معرفی رشته

امروزه با پیچیده شدن و گسترش سازمانهای صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت، سیستم و بهره‌وری، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

افزایش کارایی و بهبود مدیریت در سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی در همه کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم از اولویت های اصلی به شمار می رود. لذا آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت سیستم ها و بهره وری سازمانی ضروری و واجب است.

این نیازها در درون صنایع کشور ما نیز سبب شکل گیری مجموعه‌ای از دروس رشته مهندسی صنایع شده است تا برای بهبود مدیریت و افزودن بهره وری سازمانها مفید واقع گردد. دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری با هدف رفع این نیاز تدوین شده‌است.

مدیریت سیستم و بهره‌وری در حسن اداره و موفقیت صنایع و توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی دارد. تلفیق احسن عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدفهای تعیین شده و کسب بیشترین نتیجه، در چهارچوب فعالیتهای مدیریت است. اهمیت این نقش سبب گشته است که دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یابد.

اصولا از فارغ التحصیلان مدیریت سیستم و بهره‌وری انتظار می رود با بکارگیری دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می خوانند بتوانند به مدیریت واحدهای صنعتی و همچنین تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و نارسائی های سازمان ها بپردازند.

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری را می توان چکیده ای از دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع به شمار آورد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدهای کارشناسیارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکترای مهندسی صنایع (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی رشته کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری ارایه می شود.

 

نکته : دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب رشته مدیریت سیستم و بهره وری نمی باشند.

برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری و تعداد واحدها :

 

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد

دروس اجباری : ۱۵ واحد

دروس اختیاری : ۹ واحد

پایان نامه و روش تحقیق : ۸ واحد

 


 دروس اجباری کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری :                                        

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد مدیریت کیفیت و بهره وری ۳ مدیریت منابع انسانی ۳ برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران ۳ مدیریت عملیات ۳ سازماندهی و رهبری ۳ جمع ۱۵ دروس اختیاری کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری ۹ واحد از دروس زیر :

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد اقتصاد خرد برای مدیران ۳ بودجه ریزی و کنترل در صنایع ۳ طراحی سیستمهای تولیدی ۳ کنترل و برنامه ریزی فعالیتهای بهره برداری ۳ بازاریابی ۳ مدیریت مالی ۳ کامپیوتر در مهندسی صنایع ۳ سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۳ سیستمهای دینامیکی ۱ ۳ سیستمهای دینامیکی ۲ ۳ دینامیک صنعتی ۳ تحقیق در عملیات پیشرفته ۳ تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ۳ اقتصاد سنجی ۳ اقتصاد مهندسی ۳ شبیه سازی کامپیوتری ۳ پیش بینی و تجزیه و تحلیل سریهای زمانی ۳ برنامه ریزی حمل و نقل ۳ برنامه ریزی خطی پیشرفته ۳ برنامه ریزی پویا ۳ بهینه سازی مدلهای غیر خطی ۳ سیستمهای صف ۳ فرایندهای تصادفی و احتمال کاربردی ۳ طراحی آزمایشها ۳ توسعه اقتصادی ۳ تئوری و کاربردپایایی ۳ سمینار مدیریت صنایع ۲ حسابداری مدیریت ۳ اقتصاد کلان برای مدیران ۳ سیستمهای جامع اطلاعاتی ۳ قابلیت اطمینانی ۳ تحلیل شبکه ۳ برنامه ریزی متغیرهای صحیح ۳ کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی ۳ احتمال و آمار مهندسی پیشرفته ۳ برنامه ریزی عملیات صنعتی ۳ تصمیم گیری با معیارهای چند گانه ۳ به اضافه دروس مصوب سایر کارشناسیهای ارشد مهندسی صنایع به تصویب دانشکده دانشگاه هایی که در رشته کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۴  دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه یزد دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل سازمان مدیریت صنعتی (غیر انتفاعی) دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  

دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند

/ 0 نظر / 73 بازدید