ایمنی در ارتفاع

توقف سقوط در کوتاه ترین زمان
در میان سیستم های جلوگیری از سقوط، استفاده از ابزار متحرک جلوگیری از سقوط، راه حلی است که کمترین محدودیت را ایجاد می نماید: ابزار متحرک ‏جلوگیری از سقوط بدون نیاز به استفاده از دست و بدون ایجاد مزاحمت برای کاربر، همراه با او حرکت می کند. ‏
از این ابزار می توان به عنوان بخشی از سیستم پشتیبان جهت حرکت روی سازه ها یا به عنوان پشتیبان روی طناب ایمنی جهت انجام کار با استفاده از روش دسترسی با ‏طناب استفاده نمود. ‏ابزار متحرک جلوگیری از سقوط در صورت سقوط، لغزش یا فرود غیر قابل کنترل قفل می شود. ‏
این ابزار حتی در صورتی که کاربر آن را در هنگام سقوط در دست نگه داشته باشد نیز قفل می شود، از این ابزار می توان بر روی طناب های زاویه دار یا عمودی نیز ‏استفاده کرد

 

راه حلی خلاقانه: چرخ قفل شونده
بدون درنظر گرفتن عمود یا زاویه دار بودن طناب، این چرخ بر روی طناب قفل می شود؛ بنابراین، ابزار ‏ASAP‏ همراه با کاربر حرکت می کند. در صورتی که ابزار دچار شوک (سقوط) شده و یا در سرعت بالا ‏قرار گیرد (لغزش یا فرود غیرقابل کنترل)، برای توقف سقوط، چرخ روی طناب قفل می شود.‏

 

 

نصب سریع و آسان
با عقب کشیدن گیره باز شدن، این گیره، چرخ قفل شونده را آزاد کرده و ابزار ‏ASAP‏ را می توان به سرعت و به سادگی روی هر نقطه از طناب نصب کرد.‏

     

ASAP® کد B71
ابزار متحرک جلوگیری از سقوط برای طناب
• جهت استفاده بر روی طناب ایمنی.
• توقف سقوط، لغزش یا فرود کنترل نشده.
• قابلیت قفل شدن حتی در صورت گرفته شدن ابزار حین سقوط‏.
• قابل استفاده بر روی طناب های عمودی یا زاویه دار.
• امکان حرکت به بالا و پایین در طول طناب بدون دخالت دست.
• امکان نصب و برداشتن آسان ابزار در هر نقطه از طناب.

• قابل استفاده با لنیارد جاذب انرژی.
• ابزار جهت استفاده بر روی طناب های نیمه استاتیک 10.5 تا 13 میلیمتری (‏‎EN1891 type A‎‏ ) تایید شده است*.
• شامل یک کارابین قفل شونده اتوماتیک ‏OKTRIACT.
• وزن: 427گرم (350گرم ASAP و77گرم کارابین OKTRIACT)
• تست شده بصورت تک به تک‏
• گواهینامه: CE EN3532, CE EN12841 type A

 

 

 

 

ASAP’SORBER L71
جاذب انرژی با لنیارد ترکیبی جهت ابزار ‏ASAP
• طراحی شده جهت اتصال ابزار متحرک جلوگیری از سقوط ‏ASAP‏ به هارنس‏.
• جذب انرژی ناشی از سقوط از طریق شکافتن کوک های ویژه. ‏
• موجود در دو اندازه برای ایجاد فاصله مورد نظر با طناب ایمنی و ایجاد بهترین حالت توازن بین فاصله از طناب و ارتفاع ‏طی شده حین سقوط:‏
- ASAP’SORBER کد L7120: 20 cm (فاصله ایمنی ضروری‏ 3.15متر، وزن 60گرم)
- ASAP’SORBER کد L7140: 40 cm (فاصله ایمنی ضروری‏ 3.50متر، وزن 100گرم)
• مجهز به ‏STRING‏ که استقرار کارابین را در طول محور اصلی (قوی ترین وضعیت) و حفاظت از حلقه اتصال ‏تسمه ای و کارابین را در برابر سایش امکان پذیر می نماید.
• گواهینامه: CEEN355

 

 

   

استفاده از ابزار ‏ASAP‏ با لنیارد جاذب انرژی‏
1.‏مسافت سقوط و فاصله با طناب ایمنی
الف. زمانی که فاصله ایمنی به سمت پایین محدود باشد (خطر برخورد با مانع)، استفاده از ابزار ‏ASAP‏ به همراه ‏کارابین ‏OK TRIACT‏ می تواند مسافت طی شده حین سقوط را تا حد ممکن کاهش دهد.
‏ب. استفاده از ابزار ‏ASAP‏ به همراه یک لنیارد به فرد این امکان را می دهد تا برای داشتن فضای کافی جهت انجام ‏کار از طناب ایمنی فاصله داشته باشد. در این صورت، مسافت سقوط احتمالی افزایش می یابد.‏
• استفاده از لنیارد با یک جاذب انرژی کوتاه (‏ASAP’SORBER 20 یا ABSORBICA‏) بهترین تعادل را میان ‏فاصله کاربر و طناب و همچنین طول مسافت سقوط در صورت کم بودن فاصله ایمنی از پایین، ایجاد می ‏نماید.
• استفاده از لنیارد با یک جاذب انرژی بلند (‏ASAP’SORBER 40 یا ABSORBICA I‏) امکان دور شدن کاربر از ‏طناب ایمنی را تا حد ممکن، میسر می سازد. ولی میزان فاصله ایمنی از پایین باید در نظر گرفته شود.‏

 

 

 

 

2‏.‏ تعریف فاصله ایمنی در صورت استفاده از ابزار ‏ASAP
محاسبه فاصله ایمنی ضروری در صورت استفاده از ابزار ‏ASAP‏ شامل موارد زیر می باشد:‏
• فاصله توقف ‏ASAP‏ (یک متر براساس استاندارد ‏EN 353 2‎‏ – ابزارهای متحرک جلوگیری از سقوط شامل یک تکیه گاه قابل ‏انعطاف طنابی،‏
• اندازه لنیارد جاذب انرژی پس از شکافتن کامل کوک ها‏،
• میانگین فاصله میان نقطه اتصال و پای کاربر (1.5 متر، استاندارد ‏EN 355 ‎‏ - جاذب های انرژی)،
• فاصله ایمنی اضافی بین پای کاربر و سطح زمین (یک متر، براساس استاندارد‏EN 355 ‎‏ - جاذب های انرژی).‏
فاصله ایمنی محاسبه شده در بالا، حداکثر فاصله مورد نیاز مطابق با نامناسب ترین شرایط ممکن می باشد: شکافتن کامل جاذب ‏انرژی.

 

/ 1 نظر / 108 بازدید

وبلاگی نشه کپی کرد به در د امت میخوره