چگونه یک لیفتراک کار می کند؟

چگونه یک لیفتراک کار می کند ؟

لیفتراک ماین بسیار محکم و قدرتمند است وبرای اهداف صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرد. این دستگاه دارای ظرفیتی به منظور حمل چند تنبارازمکانی به مکان دیگر می باشد . این دستگاه معمولا در انبارها و دیگر واحدهای تولیدی که گهگاه مستلزم حمل وجابجایی اشیا در فواصل کوتاه می باشد؛ مورد استفاده قرارمی گیرد. لیفتراک حمل آسان و راحت اشیا را تضمین می کند. درحقیقت ؛ لیفتراک بهمعنی به کارگیری نیروی انسانی عظیمی برای حمل بارهای سنگین در فواصل کوتاه می باشد. اکنون ؛ این امر نه تنها باعث به وجود آوردن هزینه های زیاد در دراز مدت می شود؛بلکه ممکن است به آسیب های زیادی منجر شود . فراموش نکنید که حمل بار سنگین توسطنیروی انسانی به دوبرابر زمان نسبت به استفاده از لیفتراک نیازمند می باشد. لیفتراک به گونه ای طراحی شده است که کارایی زیاد وهمراهی دردراز مدت راارائه میکند. ممکن است فردی همین انتظار را از یک لیفتراک ماین دست دوم انتظار داشته باشد. تا آنجائیکه به اجاره لیفتراک ماین مربوط می شود ؛ این مناسب ترین دستگاه برایافرادی است که پول وفضای لازم برای یک لیفتراک نو یا دست دوم را دارا نمی باشد .روی هم رفته ؛لیفتراک به دلیل سبک طراحی و شالوده آن؛ دارای عملکرد عالی می باشد.بنابراین؛ به طرز کار لیفتراک می پردازیم.

گهگاه؛ لیفتراک ها؛ به دلیل بار سنگینی که حمل می کنند و جلو دید راننده را می گیرد؛ به عقب می روند. دید جلویی یک لیفتراک بمانند دید جلویی یک اتومبیل معمولی می باشد که دارای یک صندلی برای راننده به همراه اندازه گیری های ایمن وکنترل های دیگر می باشد . در جلو این وسیله ؛ چنگک هایی به همراه یک چهارچوبکه از آنها محافظت می کند؛ می یابید . این وسیله با مکانیسمی ساخته شده که چنگک ها را باسرعت زیاد به منظور محافظت ازبار ؛ بالا وپائین می برد . چنگکها را همچنین می توان بالا وپائین برد .غلت داد. هرلیفتراکی دارای دو چنگک در جلودستگاه می باشد .
لازم به ذکر نیست که اپراتور کنترل حرکت چنگکها را به عهدهداردیک سیستم هیدرولیکی برای قانونمند کردن حرکت چنگکها مورد استفاده قرار گیرد . این سیستم هیدرولیکی نیرویی برای تضمین عملکرد راحت و ساده چنگکها تولید می کند . اینسیستم هیدرولیکی نیرویی برای تضمین عملکرد راحت وساده چنگکها تولید می کند .اپراتور باید بار را قبل از حمل ؛ به گونه ایی صحیح ؛ محکم و ثابت کند . علاوه براین ؛ اگر اپراتوری بر روی یک سطح بسیار ناهموار دستگاه را می راند؛ احتیاط زیادیباید صورت گیرد تا از تصادف جلوگیری شود. لیفتراک ها نیروی خود را از منابع متفاوتی مانند الکترونیک ؛گاز ؛دیزل وغیره تامین می کنند . این بستگی به نوع لیفتراکی داردکه توسط کاربر استفاده می شود . صاحب لیفتراک مستلزم است یک فرد آموزش دیده رابرای به کار انداختن دستگاه استخدام کند. یک گواهینامه معمولی برای راندن یک لیفتراکمناسب کافی نمی باشد . برای راندن یک لیفتراک گواهینامه مخصوص صادر می شود . ازاینرو؛ کلیدهای لیفتراک تنها باید دردست یک فرد متخصص و آموزش دیده باشد.

چگونه یک لیفتراک کار می کند | مطالب آموزشی لیفتراک | forklifts lifterak | کیا صنعت زهرایی | www.kia-sanat.ir

اصل و اساس لیفتراک دیو پیاسکی

دوست دارید یک Rv بخرید تا برای رفت وآمد روزانه خود در شهر از آناستفاده کنید یا از یک اتومبیل ورزشی برای حمل و نقل الوار و تخته چوب ها به مناطق مورد نیاز استفاده کنید ؟ به نظر خنده دار می رسد ؛ با این وجود؛ بعضی از شرکت ها اشتباهاتی نظیر آن در هنگام خرید لیفتراک ها برای عملیات مورد نیاز ؛ انجام میدهند. انواع متفاوتی از شکل های مخصوص وگزینه های فراوانی در مورد لیفتراک های مدرن موجود می باشند که فراتر از ظرفیت وزن وارتفاع آن ها است . کمی کار کردن بادستگاه این تضمین را به شما می دهد که بهترین وسیله برای عملیات خود انتخاب کرده ایدوبه بهره برداری بهینه از فضا وکارگر خود در حین حفظ عوامل ایمنی منجر می شود. قبلاز تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین وسیله برای عملیاتتان ؛ باید فهم کاملی ازنوع موادی که می خواهید حمل کنید(بار)؛ روش هایی که بوسیله آنها این بارها راانبار می کنید وشیوه ایی که بوسیله آن بارگیری و این محموله را دریافت می کنید . داشته باشید هنگامی که این کار انجام شد؛ باید خودتان رابا تنوع وسایل وانتخاب های موجود آشنا کنید.

انواع سوخت لیفتراک ها

الکتریک : وسایل نقلیه الکتریکی تنها برای استفاده در محل های سقف دار طراحی شده اند. مزیت فوق العاده آنها نبود دود و بخار یا گاز و عملکرد بی صدای آنها می باشد . اگر تصمیمگرفتید تنها از وسایل نقلیه در محل های مسقف استفاده کنید ؛ باید به این روش عملکنید . در عملکرد های چند منظوره ؛‌به باطری اضافی و مکان های شارژ / انتقال نیاز دارد. در عملکرد بدون تغییر؛ با اگر از وسیله در صددرصد اوقات استفاده نمی کنید ؛ میتوانید در ساعات استراحت آن را شارژ کنید.توجه داشته باشید که شارژها و باطری های لیفتراک جدای از لیفتراک وبصورت جداگانه قیمت گذاری می شوند. شما همچنین می توانیدباطری های استاندارد یا باطری های محکم بدون نگهداری را انتخاب کنید.
جریان مستقیم یا جریان متناوب : اخیرا موتورهای متناوب توسط چند تولید کننده لیفتراک ارائه شده اندو این بهاین معنی نیست که شما می توانید در اطراف با یک سیستم وسیع و بلند رانندگی کنید .لیفتراک های با نیروی متناوب از باتری های جریان مستقیم کپی گرفته و جریان مستقیمرا به جریان متناوب تبدیل می کنند تا موتور را به کار بیاندازند. مزیت موتورهای دارای جریان متناوب ؛ تسهیل کننده سریعتر؛ کارایی بالاتر وهزینه های نگهداری کمترمی باشد.
ترمز باززایی : این تکنولوژیباطری ها را با استفاده از مقدار حرکت هنگام کم کردن سرعت (ترمز گرفتن )؛ شارژ میکند. شروع / توقف مکرر لیفتراک ها ؛ آنها را به مصرف عالی برای این تکنولوژی تبدیل کرده است . چیزی شبیه به تکنولوژی اتومبیل های هیبریدی می باشد.
شارژ سریع : شارژ سریع بهمعنی کاهش یا حذف نیاز به شارژ باطری ها در عملکردهای چندگانه می باشد . در اینجا حالت مطلوب ؛ شارژ سریع باطری ها در هنگام وقفه کار؛ نهارها و شیفت ها (اغلب فرصت شارژ نامیده میشود ) می باشد . با وجود سیستم های شارژ گران تر از سیستم های شارژمتدوال؛ شارژ در جوامع عمومی در حال رشد می باشد .
مایع پروپان lp : مزیت استفاده ازمایع پروپان lp حداقل دود و بخار و گاز (با این وجود؛ استفاده زیاد درمکان های مسقف مستلزم تهویه کافی می باشد.) قابلیت استفاده از دستگاه هم در مکانهای مسقف و هم در محل های بدون سقف وقابلیت تعویض سریع مخزن های loمی باشد . مایع پروپان lp می باشد . مایع پروپان معمولا در محل های مسقف وبدون سقف مانند محل های مخصوص حمل و نقل استفاده می شود.

تکنولوژی پیل سوختنی

شرکت های زیادی وجود دارند که در حال حاضر منابع برق ونیروی پیل سوختنی هیدروژنی را برای کامیونهای صنعتی آزمایش می کنند . مزیت نیروی پیل سوختنی هیدروژنی ؛ شامل قابلیت سوخت گیری مجدد سریع (شبیه به گاز یا دیزل)ٰ نبود گرفتاری ودردسر وهزینه های مرتبط با تعویض / شارژ باطری در حین فراهم آوردن منفعت هوای تمیز در مورد سوخت الکتریکی می باشد .هزینه ها در این منطقه هم هنوز موضوعی مهم است اما این تکنولوژی است که باید به آن بنگریم.

انواع تایر لیفتراک ها

تایرهای ضربه گیر : تایرهای محکمی هستند که معمولا دارای هیچ الگوی عاجی نمی باشند وبرای استفاده در محل های مسقف برروی سطوح نرم ومقاوم طراحی شده اند.
تایرهای بادی : به هوانیازمنداست . تنها برای مکانهای بدون سقف وبرروی سطوح نرم وناهموار طراحی شده اند .کامیونهای با تایر بادی دارای پاکسازی زمینی بیشتری می باشند که مرکز ثقل را بالامی برد وازاینرو ظرفیت بالابری را کاهش می دهد.

چگونه یک لیفتراک کار می کند | مطالب آموزشی لیفتراک | forklifts lifterak | کیا صنعت زهرایی | www.kia-sanat.ir

ظرفیت و ارتفاع بالابری لیفتراک ها

شما مستلزمید علاوه بر اطلاع داشتن از حداکثر ارتفاع موردنیاز چنگک به منظور انباشتن یا شدت کشیدن بار از حداکثر وزن وابعاد باری که می خواهید جابه جا کنید اطلاع یابید تا ظرفیت وسیله حمل مورد نیاز را تعیین کنید.
ظرفیت بالابری یک لیفتراک بوسیله ارتفاع بالابری واندازه بار مورد تاثیر قرارمی گیرد . بار با اندازه بیشتر مرکز ثقل مجموعه بار / وسیله حمل را کاهش دادن ظرفیت بار/تغییر می دهد وبار را بلند می کند.
ملحقات همچنین ظرفیت لیفتراک را مورد تاثیر قرار می دهد. هر لیفتراک نیازمند پلاکارتی است که ظرفیت های ارزیابی شده را نشان دهد. اگر تغییراتی در لیفتراک انجام شده ٰ مانند افزودن یک ملحقه باید یک پلاکارد دیگر که ظرفیت تجدید نظر شده را نشان می دهدٰ جایگزین شود. چراباید آنقدر زمان برای ظرفیت بگذاریم؟ چراتنها آن را بصورت ایمن به کار نبریم . واز یک لیفتراک بهتر استفاده کنیم ؟جواب ٰ اندازه است . لیفتراک بزرگتر لزوما در انبار بهتر نیست . لیفتراک های باظرفیت بالاتر از نظر فیزیکی بزرگترند ونیازمند یک راهرو بزرگتر می باشند.

دکل تیرمهار لیفتراک ها

تکی ، دو گانه ، سه گانه ، چهارگانه (مقدار بخش ها و مراحلی که تیرمهار دارد را منعکس می کند) اینها انواع تیر مهارهای است که دردسترس هستند.در بسیاری شرایط ، از آنجائیکه ارتفاع بالابری نوع تیر مهار را مشخص می کندٰ شمانیازمند انتخاب نوع تیر مهار نیستید . با این حال ، در لیفتراکهایی با ارتفاع بسیار زیاد ، شما ناگزیرید انتخاب کنید . انتخاب یک تیر مهار چهارگانه ، به جای سهگانه که با همان ارتفاع ارزیابی شده است ما با حذف موارد پاکسازی در بالا ، یک تیر دکل کوتاهتر در جایگاهی پایین تر بهشما ارائه می کند. با این حال ، هرچه تیر قطعات بیشتری داشته باشید، هنگام باز شدن، بیشتر حرکت می کند . (عامل لق بودن )

انواع راهرو لیفتراک ها

لیفتراکهای راهرویی برای چرخش درراهرو طراحی شده اند درحالیکه لیفتراکهای باریک در راهرو نمی چرخند . برای اطلاعات بیشتر مقاله من باعنوان aisle width (عرض راهرو ) را بخوانید .
راهروی پهن : لیفتراکهای استاندارد دراین گروه لیفتراکها طراحی شده اند که در راهروهایی پهن تر از۱۱ اینچ مورد استفاده قرارگیرند.
راهروی باریک : لیفتراک های راهروی باریک در راهروهایی که بین ۸ تا ۱۰ اینچ پهنا دارند استفاده می شوند و معمولا وسایل راایستاده نگه می دارند مانند لیفتراکهای ریچ تراک .
راهرو بسیار باریک : لیفتراکهای راهرو بسیار باریک درراهروهایی با کمتر از ۶ اینچ به کار گرفته می سوند واغلب در سیستم های راهنمایی (سیمی- آهنی یا نوری ) برای گذر ، عبور از راهرو مورد استفاده قرارمی گیرند .انواع لیفتراکهای راهرو بسیار باریک اردرسکلتر، سوینگ مست وترنت تراک می باشند.

انواع لیفتراک ها

لیفتراک استاندارد : لیفتراک استاندارد همچنین به اسملیفتراک نشسته تعدلی شناخته میشود .. این لیفتراک ، لیفتراک هایی است که بیشترافراد به محض فکر کردن به لیفتراک ، به آن فکر می کنند . این لیفتراک با انواع سوختوتایر وظرفیت های وزن بسیار ، ارتفاع ونتخاب ملحقات در دسترس می باشد . لیفتراک های کوچکتر از ۳۰۰۰ پوند تا۴۰۰۰ پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه هامی باشد .اگر یک کارکوچک دارید دتنها یک لیفتراک دارید ، شاید این وسیله شما باشد .لیفتراکی با راهرو پهن است که نیازمند یک راهرو ۱۱ اینچی است که درآن بچرخد . عرض راهرو را با اندازه لیفتراک ، شعاع گردش واندازه یار تعیین می کنند. انتخاب هاوملحقات در دسترس شامل تغییر کناره ها ، تغییر چنگکها ، گیره ها وبست های هیدرولیکی و ملحقات صفحه های لغزنده می باشد . صفحه لغزنده یک نجهیز استاندارد در بسیاریلیفتراکها می باشد . (نمی توانم یک لیفتراک بدون صفحه لغزنده بخرم ) . لیفتراکهای استاندارد معمولا برای ارتفاع بار کمتر از ۲۰ فوت استفاده می شود.
ریچ تراک :ریچ ایستاده ، یا ریچ گشاد و عریض ، ریچ با عمق دو برابر ، ریچ تراک یک لیفتراک باریک است (۸تا۱۰اینچ )کهمخصوصا برای ذخیره پالت های چهارچوبی یاقفسه ای طراحی شده است . این لیفتراک شامل بستها وگیره هایی درجلو و چنگک های تلسکوپی می باشد که از یک مکانیسم قیچی مانندهیدرولیکی استفاده می کند. به امکان می دهد که دریک راهروباریک بچرخید . ریچ تراک با عمق دو برابر از یک مکانیسم ریچ انبساط یافته استفاده می کند که به شما امکان میدهد که پالت ها را با عمق دو برابر در محل مخصوص چیدن ذخیره کنید .
ریچ تراکها برای محل های مخصوص تمیز کردن ومرتب گذاشتن چیزها طراحی شده است . و برای تراکهای بارگیری یا بارهای با حرکت سریع در فواصل مورد استفاده قرار می گیرد . آموزش اپراتور ریچ تراک نسبت به بقیه تراکها به دلیل پیچیدگی کنترل ها ٰ زمان بیشتری نیازمند است . ریچ تراک ها با ارتفاعات۴۰ فوت در دسترسند با این وجود استفاده از آنها در بیش از ارتفاع ۳۰ فوت توصیه نمیکنیم زیرا حمل بار بر روی آن بسیار مشکل است وفشارزیادی به چشم وگردن اپراتور واردمی اورد.

ویژگی های ایمنی لیفتراک ها

ویژگی های ایمنی زیادی وجود دارند که برای لیفتراکها بسیار عادی ومعمولی محسوب می شوند مانند کمربندایمنی در وسایل حمل ونقل نشستنی وپدال های دستی مقاوم در بیشتر حمل ونقل ایستادنی . علاوه بر این ، بعضی تولیدکنندگان ، ویژگی های ایمنی بیشترراارائه می کنند مانند کنترل سرعت که سرعت رابراساس ارتفاع بار وزاویه فرمان کاهش می دهد

خدمات و پشتیبانی لیفتراک ها

یکیاز مهم ترین مسائل در انتخاب لیفتراک این است که شما از لحاظ سطح خدمات وپشتیبانی دستگاه مطمئن شوید. به نظر می رسد هر سال در بازار لیفتراک فروشندگان جدیدی پابهعرصه فروش می گذارندودرحالیکه لیفتراکهای با طراحی خیلی خوب وقیمت مناسب ارائه میکنند ، اگر شالوده وزیر بنای خوبی برای خدمات وپشتیبانی نداشته باشند، باید درزمان خرابی لیفتراک، برای هر سختی وشدت آمادگی داشته باشید.
درحالت مطلوب ، شما نیازمند یک واسطه فروش یا تعمیرکار با پشتیبانی خوبی برای قطعات با ساخت ومدل ویژه لیفتراک خود هستید . واسطه ها وتعمیرگاه های لیفتراک را بشناسیدونگاهی به انها بیندازید وسعی کنید بفهمید چه تعداد قطعه آنها ذخیره کرده اندوبپرسید که اگر قطعه خاصی ندارند، از کجا می توان تهیه کرد ؟ می توان خوشبینانهجواب داد که تسهیلات توزیع کننده محلی وجود دارد .
همچنین خوشبینانه اگر تنها به اندازه مقدار کمی لیفتراک در محل پشتیبانی این لیفتراک ها در حال استفاده باشد،ارزیابی می کنید که تعداد زیادی از قسمتهای این لیفتراک را ذخیره ندارید و احتمالاتجربه کمی در خدمات این لیفتراک ها وجود دارد . همچنین خوشبینانه اگر بیش از این در منطقه شما موجود باشد، می تواند لیفتراک شما را به خوبی سرویس کنید . این امرمنجر به ارائه سرویس وقیمت بهتر به شما می شود./ همچنین مهم است که بدانید که اگرنمونه اجاره ای دردست دارید، قابلیت های مشابه وسیله حمل ونقل که می خرید دارد یانه واین امر برای وسایل حمل و نقل خاص مانند (ترنس ) هم بسیار مهم است مخصوصا اگر یک یا چند تا ازاین لیفتراکها در شرکت خود داشته باشید.

نمونه جدید در مقابل دست دوم لیفتراک ها

انتخاب نمونه دست دوم نسبت به جدید در عملیات کوتاه مدت ودرهنگامی که فرسودگی کمی به دستگاه وارد می شود، بسیار سودمند است . در عملیات بلند مدت ، ممکن است به خوبی متوجه شوید که خرید یک دستگاه دست دوم به دلیل هزینه های نگهداری/تعمیر مخصوص پرهزینه تر است وباعث خسارت می شود . آگاه باشید که دستگاه های دست دوم وآهن پارهایی وجوددارد . هرگز یک آهن پاره نخرید . دست دوم لزوما به معنی کهنه وفرسوده نیست. عملیاتهای وسیع هرچند ساله دستگاه نو وجدید خریداری می کنند ، این وسایل برای خرید خوب ساخته می شوند زیرا آنها هنوز مدل های رایج محسوب می شوند وازاین رودسترسی بیشتری برای اجزاوسرویس آنها وجود دارد. ایمنی هم همچنین درنظر گرفته میشود، زیرامدل های قدیمی عاملیت ایمنی را مانند نمونه های قدیمی ندارند. تعجب میکنم که هنوز لیفتراکهای باوزنه تعادل قدیمی رادر حال کار کردن بدون قفسه ایمنی میبینیم(این لیفتراک ها همه سال عمر کرده اند). نه تنها این لیفتراک ها غیر ایمن هستند، بلکه معمولا خیلی ثرم بخش نیستند وبه هزینه های سنگینی برای تعمیرنیازدارند. معمولا این لیفتراک ها را درشرکت های تولیدی قدیمی که نمی توانند باتجهیزات قدیمی خود کارکنند وپیشرفت کنند، می بینیم .

کارکردن با نمایندگان فروش لیفتراک ها

نمایندگان فروش نمی توانند منبع خوبی برای اطلاع باشند ودر تشخیص وسایل نقلیه مناسب به ماکمک کنند ، با این حال در نظر داشته باشید که انواع لیفتراک ها با توجه به تنوع درتولیدکنندگان می توانند بسیار متفاوت باشند(مخصوصا در وسایل نقلیه خاص) واضح استکه نمایندگان فروش قادرند توجه شمارا به آنچه در نظرشان است، جلب کنند وبدون توجه به اینکه لودرهای بهتری هم وجود دارند اینکار را انجام می دهند . هنگامی که شما بهنوعی لیفتراک تمایل پیداکرده اید، از نماینده فروش بخواهید که شما را به شرکتی کهاز این لیفتراک استفاده می کنند ، ببرند تا نمونه آن را در حال کاربرد ببینید. اگرکاملا مطمئن نیستید ، توصیه می کنم چند ماه آن را اجاره کنید(وسپس از رئیس خودبپرسید که اگر تصمیم به خرید گرفته اید ، آیا ممکن است بخشی از هزینه ی اجاره رااز هزینه خرید کم کنید ؟ ) مسلما این امر همه وسایل نقلیه را پوشش نمی دهد زیرا لیفتراکهایمخصوص ومتفاوتی وجوددارند . اما بیشتر انواع معمولی لیفتراکها را که امروزهاستفاده می شوند ، پوشش می دهد . به خاطر داشته باشید که یک تصمیم عاقلانه، میتواند بهترین تصمیم باشد .

ضمائم / انتخاب ها لیفتراک ها

تنوع زیادی از ضمائم وگزینه ها برای لیفتراکها دردسترس هستند . درحالیکه بیشتر ضمائم برای استفاده در لیفتراکهای استاندارد، استفاده می شوند. بعضی از آنها در ریچتراکها وتراکهای vna هم استفاده می شوند مهماست که توجه داشته باشید که osha مستلزم است که هر قطعه ایی که باید برای استفاده توسط تولیدکنندگان لیفتراک تائید شود. این قانون تا حدی شما را مجبور می کند که برای خرید و نصب قطعات از واسطه های oem کمک بگیرید . همچنین توجه داشته باشید که بیشتر ضمائم ظرفیت لیفتراک ها را تغییر می دهد و یک پلاکارد جدید باید به روی لیفتراک جایگزین شود و مشخصات جدید را نمایان سازد.
درزیربعضی از انواع رایج قطعات را لیست کرده ام.
سایدشیفت : این رایج ترین قطعه است وهمان گونه که قبلا گفتم باید به عنوان یک تجهیز استاندارد در نظر گرفته شود. ابزار سایدشیفت باعث می شود قفسه چنگکها به چپ وراست بلغزد وباعث دقت بیشتر جایگزینی بارشوند.
سایدشیفت مفید بودن وایمنی را افزایش می دهد همچنان که با اجازه انعطاف بیشتر در جایگاه بارتوسط اپراتور ، ایجاد آسیب را کاهش می دهد.
فرک پزشین : (مستقرکننده چنگک ها ) بهاپراتور امکان می دهد که فاصله بین چنگکها را بدون پیاده شدن از تراک تنظیم کند.ابتدا در عملیات با حجم وسیع که تنوع زیادی از پالت جابجا می شود، استفاده می شود.
فرک پیوت (محور چنگکها ) : به چنگکها وقفسه امکان چرخش می دهد. برای حمل ومحفظه خوراک دستگاه طراحی شده است .
صفحه صفحه اضافی : صفحه صفحه اضافی،هنگامی که به جای پالت ها از صفحه اضافی(صفحه ایی از مقواوبرگه نازک یا پلاستیک)استفاده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد . ضمیمه صفحه صفحه اضافی دارای مکانیسمکشیدن/فشاردادن می باشد که برروی صفحه صفحه اضافی فشار می آورد وبار رابرروی صفحهباریک می کشد وسپس هنگامی که تراک به مقصد می رسد،باررابه پائین سکو می برد.
بست غلتک کاغذی : مخصوصا برای حمل غلتکهای کاغذی بزرگ ،بستهای غلتک کاغذی دراطراف غلتک طراحی شده است وامکان چرخش کامل ۳۶۰ درجه را فراهم می آورد.
بست کارتونی : همانند بست غلتک کاغذی عمل می کند به استثنای اینکه سطح بست به جای چرخشی مسطح می باشد
(پرانگ) چنگکها : یک پرانگنوع مخصوصی از ضمیمه است که برای برداشتن غلتک هایی همچون غلتک های فرش، سیم وقرقره کابلی وتیرچه نورد شده آهن استفاده می شود واینکار راباوارد کردن

چنگکها درمرکز حلقه انجام می دهد.

انبساط چنگک ها : انبساط چنگکها به خاطر این امر است که این امکان را فراهم آورد که بارهای طویل تری را بلند کند.
انتخاب ارتفاع : به شما امکان می دهدکه ارتفاع چنگک را مطابق با سطح ارتفاع انطباق دهید . این گزینه به صورت بسیاررایج در ارتفاعات بیش از ۲۰ فوت استفاده می شود.
کنترل نوسان : به شما امکان می دهدکه زاویه های لیفتراک را از پیش تنظیم کنید.

چگونه یک لیفتراک کار می کند | مطالب آموزشی لیفتراک | forklifts lifterak | کیا صنعت زهرایی | www.kia-sanat.ir

 

/ 0 نظر / 149 بازدید