هزینه مستقیم و غیرمستقیم حوادث


 اغلب مدیران برای بهبود نحوه مدیریت سیستمهای ایمنی خود دلائل زیادی
ارائه می نمایند. در صورتیکه سیستم مدیریت
HSE بطور مناسب طراحی شده باشد به کاهش حوادث، آسیبها
و بیماریها، همچنین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (پنهانی) مربوطه کمک می نماید.
یکی از مهمترین دلایل الزام آور قانونی که مدیریت سازمان باید مدنظر قرار دهد کاهش
آسیبها و بیماریهای ناشی از کار می باشد. بعلاوه، یک سیستم مدیریت
HSE مطلوب به افزایش کارآیی، بهبود بهره­وری، بهبود
روحیه پرسنل، افزایش کیفیت محصول و کاهش احضاریه های قانونی کمک     می کند.

طبق تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته، هزینه های حوادث بسیار پرهزینه تر
از محاسبه های صورت گرفته می باشند. به این دلیل که هزینه های غیرمستقیم (پنهان)
بسیاری وجود دارند که قابل درک نمی باشند. برخی از هزینه ها واضح و مشهود و برخی
دیگر غیرمشهود هستند. ادعاهای غرامت کارکنان، هزینه های پزشکی و غرامت های بیمه ای
هزینه های مستقیم حوادث می باشند. اما هزینه آموزش و جایگزینی یک کارگر دیگر، تعمیر
اموال یا تجهیزات صدمه دیده، کاهش طول عمر مفید تجهیزات، هزینه های بررسی حادثه و
اعمال اقدامات اصلاحی، هزینه های مربوط به تأخیر در عرضه محصولات، تضعیف روحیه
پرسنل، افزایش غیبت و درد و رنج کارگر، افزایش کارهای اداری و واکنشهای مشتری،
هزینه هایی هستند که کمتر قابل رویت بوده و به آنها هزینه های غیرمستقیم می گویند.

هزینه حوادث توسط بسیاری از متخصصان به عنوان یک کوه یخی شرح داده شده
که کف آن را چون در عمق قراردارد، نمی توان دید.

مطابق مطالعات سازمان OSHA، مطالعات نشان داده اند که نسبت هزینه های
غیرمستقیم به هزینه های مستقیم می تواند بسیار متغیر (از یک نسبت بالا 20:1 تا یک
نسبت پایین 1:1 باشد.
OSHA یک نگرش
محافظه کارانه دارد و حدس می زند که کمترین مقدار هزینه های مستقیم، بالاترین نسبت
هزینه های غیرمستقیم به مستقیم را سبب می شود.

در منابع و پایگاههای مختلف علمی میزان هزینه های حوادث ناشی از کار به
تعابیر مختلفی مطرح می باشد که بعنوان مثال در بعضی از منابع، نسبت هزینه های
مستقیم به هزینه های غیر مستقیم را 1 به 50- 5 و در بعضی دیگر 1 به 58- 13 بیان می
نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

پرهزینه ترین حادثه در دنیا:

حادثه چرنوبیل پرهزینه ترین حادثه رخداده در دنیا می باشد که
هزینه آن 200 میلیارد دلار برآورد شده است.
در تاریخ 26 آوریل 1986، فاجعه چرنوبیل رخ داد. انفجار در نیروگاه اتمی
چرنوبیل باعث آلودگی بیش از 50 درصد سطح کشور اکراین گردید. 7/1 میلیون نفر در این
حادثه دچار آسیب شدند. هنوز آثار این حادثه از قبیل: بیماری سرطان و ... باقی مانده
است. هزینه پاکسازی و تعمیر و جبران خسارت این حادثه نزدیک به 200 میلیارد دلار
برآورد شده است. فقط ایجاد یک حفاظ فلزی دور این نیروگاه نزدیک 2 میلیارد دلار خرج
برداشته است.

/ 0 نظر / 376 بازدید