چک لیست ایمنی داربست

ردیف

عنوان سوال

بله

خیر

1

آیا داربست ها زیر نظر فردی ذی صلاح نصب شده اند؟

 

 

2

آیا چرخ های داربست قفل شده اند‌؟

 

 

3

آیا داربست توا نایی نگه داشتن بار بیش از ظرفیت را تا چهار دقیقه دارد ‌؟

 

 

4

آ یا سکو ها به طور کامل از روبرو – عقب و کناره ها بوسیله دیوارها و ا لوارهای پوشیده شده اند که شکاف های بزرگتر از 1 اینچ نداشته باشد؟

 

 

5

آیا الوارها بدون ترک – شکاف  - گره  و یا آسیب هستند؟

 

 

6

داربست ها هم سطح (تراز ) هستند؟

 

 

7

آیا برای تشخیص قطعات خورده شده و قفل های گم شده و زنجیر صورت می گیرد؟

 

 

8

آیا تمام بست ها و گیره ها    لازم برای قسمتهای مختلف لولا ها را فراهم می نماید؟

 

 

9

آ یا راه ایمنی برای بالا رفتن و پایین آمدن از داربست مثل نردبان وجود دارد؟

 

 

10

بدون بالا رفتن از مهار کننده های عرضی (باد بند چژ و راست )

 

 

11

آیا در جلوی داربست فضای کار به اندازه 14 in  وجود دارد ؟

آیا فضای ایمن

 

 

12

آیا داربست ارتفاعی کمتر از 125 فوت دارد؟

 

 

13

آیا مهار کننده های (x) در انتهای داربست نصب شده اند در 3 سمت افقی و 4 میله قا ئم

 

 

14

آیا قوانین سختگیرانه در رابطه با آب و هوای محیط نظیر در طول طوفان / بارندگی / برف/ و شرایط بد آب و هوایی

 

 

15

آیا تخته های پهن ساختار داربست را برای جلوگیری از افتادن آنها در مقابل بادهای قوی ایجاد می نماید

 

 

16

هر جا که اشخاصی بر روی داربست کار می کند توری های محافظی با قطر منفذ 2/1 in بین قسمت گاردریل تا بخش پایینی قرار دارد

 

 

17

بر چسب های مشخص کننده ظرفیت داربست بر روی آن در دسترس هستند

 

 

18

وقتیکه کارگران بطور معلق در روی داربست کار می کنند طناب های نجات بطور محکم به تکیه گاه بالای سر به غیر از داربست متصل هستند

 

 

19

اگر داربست ها از 1 فوت بلندتر هستند وسایل حفاظت از سقوط افراد قابل دسترس هستند و یا گاردریل ها در محل وجود دارند

 

 

20

آ یا گاردریل ها 38 in بلندی دارند

 

 

21

آ یا نرده میانی و محل های کار با هم برابرند (در یک راستا هستند )

 

 

22

آ یا نسبت بلندی به عرض داربست 4 به 1 است

 

 

/ 1 نظر / 207 بازدید
ناصری

با تشکر مطالب تون بسیار مفید و عالیه با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما