ارگونومی برای مدیران و سرپرستان

کتاب ارگونومی برای مدیران و سرپرستان
کتابی جامع در زمینه ارگونومی که اصول و قواعد ارگونومی را به صورت ساده و روان
برای مدیران، سرپرستان و کارفرمایان بیان کرده است.این کتاب شامل بخش های زیر
میباشد:

  1. مقدمه و معرفی علم ارگونومی
  2. طراحی محل های کار نوین
  3. اصول عمومی ارگونومی در طراحی سیستم های کار
  4. اصول ارگونومی و سازماندهی کار با کامپیوتر
  5. نوبت کاری و دیگر برنامه های کار
  6. طراحی و سازماندهی کار
  7. حمل و نقل دستی بار
  8. اختلالات اندام فوقانی
  9. برطرف کردن نیازمندیهای ارگونومیکی

برای دانلود کتاب ارگونومی برای مدیران و سرپرستان بر روی    iranhse.ir کلیک
کنید

/ 0 نظر / 42 بازدید