ایمنی در ارتفاع

در صورت بروز اشکال در تجهیزات بالابر اسکی، فرد مسئول باید مطابق برنامه، افراد را از داخل بالابرها تخلیه نماید.‏ ‏در این قسمت چگونگی انجام کلیه مراحل عملیات و به کارگیری نیروی انسانی و تجهیزات لازم به دقت شرح داده می شود.‏ در بیشتر موارد، این گونه عملیات توسط اپراتورها انجام می شود.‏ حداکثر زمان مجاز برای تخلیه کلیه مسافران، 3.5 ساعت می باشد (از زمان بروز نقص تا تخلیه آخرین فرد).‏ زمان مذکور را می توان با توجه به وضعیت هوا، نوع تاسیسات و غیره کاهش داده و با شرایط موجود منطبق نمود. در صورت بروز مشکل، ‏اپراتور باید با ستادهای سازمان دهی شده نجات تماس حاصل نماید.

 (نجات کوهستان، خدمات اورژانس شهری و غیره).‏ برای تخلیه بالابرهای اسکی باید از تکنیک های ویژه ای برای حرکت در امتداد کابل استفاده نمود. جهت دستیابی به حداکثر کارایی، چنین عملیات هایی توسط چندین گروه مستقل که معمولا متشکل از دو نفر می باشند.یک نفر در حالت تعلیق ‏روی کابل به منظور تخلیه مسافران و فرد دیگر روی زمین برای گرفتن مسافران و هدایت همکارش) انجام می شود.‏ موفقیت در این عملیات ها مرهون آموزش و تمرین افراد می باشد (حداقل یک بار در سال).‏

 

 

   

دسترسی نجات دهنده به مصدوم از روی بالابر اسکی

تخلیه از بالابر اسکی به کمک نجات دهنده روی کابل

   

 تخلیه مصدوم                  

فرود به داخل تله کابین

تخلیه تله کابین از روی زمین

/ 0 نظر / 34 بازدید