انواع هود(Hood Type)

هودها ممکن است به اشکال گوناگونی ساخته شوند اما به دو دسته تقسیم می شوند:

1- هودهای محصور کننده(Enclosing Hoods )

هودهایی هستند که منبع تولید آلاینده و یا فرایند را بطور کامل یا نسبی (بخشی از آن را) محصور می کنند. جعبه های آزمایشگاهی دستکش دار نمونه هایی از هودهای محصور کننده می باشد که در آن روزنه های باز حداقل می رسد. هودهای آزمایشگاهی یا اتاقک های رنگ پاشی نمونه ای از هودهای محصور کننده است که بخشی از فرایند را فرا می گیرند.

2- هودهای بیرونی

هودهایی هستند که در نزدیک منبع آلاینده و بدون محصور کردن آن قرار می گیرند. شکافهایی که در طول لبه مخازن یا دهانه های باز مستطیل شکلی که در بالای میزهای جوشکاری قرار می گیرند نمونه ای از هودهای بیرونی محسوب می شوند. هنگامیکه آلاینده گاز و بخار یا ذرات بسیار ریز بوده و بدون سرعت قابل ملاحظه ای منتشر می شوند نصب هود بحرانی نیست. در صورتیکه اگر آلاینده ذرات درشت تری که با سرعت قابل ملاحظه ای منتشر می شوند باشد هود باید در مسیر انتشار آلاینده قرار گیرد.

چنانچه فرآیند،‌ هوای داغ منتشر نماید بدلیل خاصیت گرمایی،‌ ذرات و هوای داغ تمایل به صعود دارند در این صورت استفاده از هود غیر محصور جاذب Side drat Exterior Hoods که بطور افقی در کنار فرآیند قرار می گیرد ممکن است نتواند آلاینده ها را بطور کامل و رضایت بخشی جمع آوری نماید (زیرا در چنین حالتی هوای برخاسته شده  به بالا، بر هوای مکیده شده به هود غالب گشته و لذا جمع آوری هود رضایت بخش نخواهد بود.)این مسئله خصوصا در فرآیندهای فوق العاده داغ نظیر کوره های ذوب صادق است. در چنین مواردی استفاده از هودهای خیمه ای یا سایبانی(Canopy Hood) که در بالای فرآیند قرار می گیرند مناسبتر می باشد. نمونه ای دیگر از هودهای غیر محصور سیستم های دمشی – مکشی(Push – Pull System ) می باشد. در این سیستم جریان هوا با فشار از روی منبع آلاینده به سمت محفظه هود دمیده می شود. کنترل آلودگی هوا در حقیقت توسط همین جریان هوای فشرده (Jet) صورت می گیرد. در این حالت عمل هود مکشی عبارتست از دریافت هوای دمیده شده و دفع آن.

مزیت سیستم دمشی – مکشی این است که هوای دمیده شده را می توان از فاصله دورتری در حالت کنترل شده به محل داد. در صورتیکه بدلیل  عدم حفظ خاصیت سمتی در هوای مکیده شده توسط یک هود این عمل با یک هود مکنده به تنهایی میسر نیست. این روش را می توان برای بسیاری از فعالیتها بکار برد اما چنانچه سیستم دمنده بطور صحیح نصب نشود ممکن است باعث افزایش میزان تماس کارگر با آلاینده ها گردد لذا در طراحی، کاربرد و راهبری مناسب و صحیح آن باید دقت شود.

فاکتورهای طراحی هود

دریافت و کنترل آلودگی با مکش هوا توسط هود مکنده صورت می گیرد برای کنترل آلودگی و رسیدن آن به هود لازم است جریان هوا به اندازه کافی زیاد باشد.

جریانهای خارجی (بیرونی) نیز ممکن است باعث آشفتگی هوای هود گردد. لذا برای غلبه بر عوامل این آشفتگی ها جریان های هوای بیشتر مورد نیاز است. حذف منابع خارجی حرکت هوا عامل مهمی در کنترل موثر آلاینده بدون نیاز جریان هوای اضافی است که خود باعث پایین آوردن هزینه ها خواهد گشت. مهمترین منابع حرکت هوا در کارگاه عبارتند از:

1- جریانات هوای گرم، خصوصا از فرایندهای داغ یا عملیات گرمازا

2-  حرکت ماشین آلات نظیر چرخ های متحرک آسیبها، سنگزنی،‌تسمه نقاله و …

3- حرکت مواد در پر کردن ظروف یا تخلیه آنها

4- حرکت افراد

5- جریانات هوای کارگاهها (که معمولا حداقل 50 فوت بر دقیقه و بیشتر می باشد)

6- حرکت سریع هوای ناشی از وسایل گرمایش و سرمایش محلی (نقطه ای)

شکل، اندازه،‌ محل هود و میزان جریان هوای ورودی به هود نیز از سایر عوامل مهم در طراحی هودها می باشند.

/ 0 نظر / 74 بازدید