بازرسی در جراثقال

موارد مهم در بازرسی

بازرسی جرثقیل عموما به نوعی در بهره وری از
جرثقیل موثر است که میتواند شامل موارد زیر باشد:

• بازرسی
از پیش حرکت


بازرسی از ریل


بازرسی ازچرخ


بازرسی ازکلگی


بازرسی ازپل


بازرسی ازترولی


بازرسی از سیستم بکسل


بازرسی ازموتورهای حرکتی


بازرسی ازتابلوها 

• بازرسی های ترمز
• تهیه فرمهای بازدید دوره ای از
جرثقیل

/ 1 نظر / 46 بازدید
فروهر

سلام يه سري به ما بزن رفيق ضرر نمي کني !!!!