بازرسی و کنترل های ایمنی در دکل های حفاری نفت و گاز

بازرسی و کنترل های ایمنی در دکل های حفاری نفت و گاز

 

 

 

 

 

این مطلب در خصوص بازرسی ایمنی دکل های حفاری نفت و گاز است که توسط سازمان NIOSH با همکاری متخصصین ایمنی صنایع نفت و گاز منتشر شده است که حاوی 35 فرم بازرسی می باشد. این فرمها جهت بازرسی کلیه استراکچرها، تجهیزات، لوازم و ابزارهای مورد استفاده کارگران دکل و موجود در دکل های حفاری بکار می رود. هر فرم حاوی اطلاعاتی است که بیانگر وضعیت و شرایط موجود در زمان بازرسی بوده و اطلاعات وضعیت موجود را ثبت می کند.

 

 

Rig Check was developed by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) in partnership with safety experts from the oil and gas extraction industry. It is made up of 35 inspection forms. The forms are designed to be used by rig workers to document the inspection of tools and equipment commonly found on rotary and workover rigs. Each inspection form includes instructions for assessing and recording the condition of the equipment.

 

 

جهت دانلود و دریافت فایل کاملکلیککنید.

/ 0 نظر / 194 بازدید