ایمنی قلاب جرثقیل ( Hook )

      .     استفاده از ضامن در
قلاب جرثقیل الزامیست
SAFETY LATCHES برای جلوگیری از خارج شدن بکسل
از درون قلاب.

      .     مشخصات کامل کارخانه
سازنده روی بدنه قلاب می بایست حک شود از قبیل :نوع فلز بکار رفته ،ریخته گری شده
یا اهنگری شده ومهر موم شده باشد
SWL (safe working load) میزان بار
مجاز روی بدنه درشت در جایی که در معرض دید بوده وخوردگی وفشار کمی به آن محل وارد 
می شود حک شود .

      .     ترکیب ساختمانی فلز
قلاب جرثقیل باید از موادی باشد که در عین استحکام خاصیت نرمی داشته وقبل ازتغییر
شکل قلاب  حین کار ،کاملا تخریب شود  تا از بروز حوادث بعدی جلوگیری شود .

      .     SWL قلاب
وضمایم آن شامل بولت ،آی بولت ،رینگ وطناب سیمی آن با هم متناسب باشد.

      .     از بلند کردن بار
فراتر از ظرفیت قلاب خودداری نمایید .مگر در حین
LOAD TEST که بازرس
مجرب بر نحوه کار نظارت دارد .

      .     بازرسی اولیه :بازرس
مجرب قبل از بکار بردن قلاب نو ویا تازه تعمیر شده آنرا کاملا بررسی می نماید وطبق
مقررات
ASME EB30.10 SECTION 10-2.2 امضا وتاریخ کرده ودر سوابق قلاب
ثبت ونگهداری می شود .

      .     بازرسی روزانه :کاربر
(راننده جرثقیل وریگر )قبل از شروع کار از تمامی اجزای قلاب بازرسی میکنند که ترک
،شکاف ،ضربدیدگی ،تغییر شکل ،لاغری گلویی وبولت وتماس با مواد شیمیایی وخورنده ودر
معرض گرما وحرارت زیاد قرار نداشته باشد ،ضامن دستگاه سالم بوده وحالت فنریت داشته
باشد .در صورت رویت مشکلی بازرس مجرب تصمیم گیرنده خواهد بود

      .     بازرسی دوره ای
:کاربر دستگاه بصورت دوره ای در فواصل زمانی معین نیز از تمامی اجزای دستگاه بازرسی
کرده ونیازی نیست که سوابق در جایی ثبت شود .

      .     برای جابجایی بارهای
سبک بصورت ماهیانه بازدید شود بارهای سنگین به شکل هفتگی  وبارهای خیلی سنگین به
شکل روزانه.

      .در صورتی که قلاب نواقص
زیر را داشته باشد بایستی تعویض و دستور تعمیرات اساسی داده شود .الف)هر نوع خمیدگی
وتغییر فرم بیش از 10 درجه بیشتر از شکل اولیه ب)باز شدن گلویی دستگاه بیش از 15%
نسبت به شکل اول سازنده .ج)پارگی ،ساییدگی وتغییر در قطر وابعاد بولت وآی بولت بیش
از 10% نسبت به شکل اولیه سازنده

      .طبق دستور بازرس برای دقت
واطمینان بیشتر از تستهای غیر مخرب
N.D.T در محلهایی که جوشکاری شده
استفاده شود.

      .باز شدن گلویی قلاب را
توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری نمایید وطبق جدول سازنده اقدام در صورت نیاز تعمیر
نمایید.

      .از ضربه شدید به قلاب
وبار جدا خودداری نمایید .

      .در صورتی که قلاب تحت فشار
زیاد قرار گرفته باشد در قسمت گلویی (قطور ترین محل قلاب )ودهانه قلاب حالت بازشدگی
به وجود می آید که می بایست هر چه زودتر قلاب از رده خارج شود

تهیه کننده :سعید منجزی

گروه محققان HSE

/ 0 نظر / 41 بازدید