ایمنی در ارتفاع

تکیه گاه ها رابط میان سیستم ایمنی و سازه یا زمین می باشند.‏

نوع تکیه گاه مطابق وضعیت سطح زمین تعیین می شود.‏
- سنگ و بتون: تکیه گاه های دائمی (بولت های صفحه دار، بولت های چسبی)‏،
- سازه های فلزی و درختان: تکیه گاه های قابل انعطاف (تسمه ها)‏،

تسمه ها برای سهولت در نصب و ایجاد تکیه گاه های موقت یا سیار طراحی شده اند.‏ در صورت نیاز به استفاده شدید یا نصب دائمی تکیه گاه، از بولت صفحه دار یا چسبی استفاده کنید.‏

برای تکمیل تجهیزات تکیه گاه بصورت استاندارد، ‏Petzl‏ طناب نجات ویژه پیشروی افقی و تعدادی لوازم جانبی با در نظر گرفتن ارگونومیک بودن، ‏کارایی و دوام طراحی نموده است.

 

ابزار ‏swivel‏ از پیچ خوردن طناب هنگام چرخیدن بار جلوگیری می کند.‏
صفحه ایجاد کارگاه بدلیل ظرفیت بالا، باعث افزایش کارایی ابزارهای متصل به تکیه گاه می شود.‏
قطر حفره اتصال برای چرخش کامل کارابین و بویژه عبور غلاف قفل شونده آن طراحی شده است.‏

 

 

ابزارهای حفاظت از طناب در شرایط مختلف
برای حفاظت از طناب های ثابت (طناب دسترسی) و متحرک (طناب نجات)، ‏Petzl‏ اقدام به طراحی سه نوع ابزار نموده ‏است.‏

 

ANNEAU C40
اسلینگ تسمه ای دوخته شده
• موجود در چهار اندازه با رنگ های مختلف:
- ANNEAU C4060: ا60cm(وزن 60گرم)
- ANNEAU C4080: ا80cm (وزن 80گرم)
- ANNEAU C40120: ا120cm(وزن 100گرم)
- ANNEAU C40 150: ا150cm(وزن 135گرم)
• نیروی شکست: 22کیلونیوتن
• گواهینامه: CEEN566 ،CEEN795B

 

CONNEXIONFIXE C42
تسمه تکیه گاه
• حلقه های ‏D‏ شکل فولادی فورج در دو انتها.
• موجود در سه اندازه:
- CONNEXION FIXE C42100: ا100cm (وزن 335گرم)
- CONNEXION FIXE C42 150: ا150cm (وزن 390گرم)
- CONNEXION FIXE C42 200: ا200cm (وزن 440گرم)
• نیروی شکست: 35کیلونیوتن
• گواهینامه: CEEN795B ،CEEN354


 

CONNEXIONVARIO C42V
تسمه تکیه گاه قابل تنظیم
• امکان تنظیم تسمه بین 80 تا 130 سانتیمتر با استفاده از سگک موجود.
• حلقه های ‏D‏ شکل فولادی فورج در دو انتها.
• طول: ‏80 تا 130 سانتیمتر
• وزن: 475 گرم
• نیروی شکست: 22کیلونیوتن
• گواهینامه: CEEN795B ،CEEN354

CONNEXIONFAST C42F
تسمه تکیه گاه با قابلیت تنظیم سریع
• امکان تنظیم تسمه بین 20 تا 150 سانتیمتر با استفاده از سگک سریع موجود در انتها‏.
• حلقه های ‏D‏ شکل فولادی فورج در دو انتها.
• طول: ‏20 تا 150 سانتیمتر
• وزن: 390 گرم
• نیروی شکست: 18کیلونیوتن
• گواهینامه: CE EN795B

 

 

 

TREESBEE C04
تکیه گاه فرعی
• تسمه تکیه گاه قابل بازگشت (تکنیک ‏ARBORIST‏)‏.
• طول: 110سانتیمتر
• وزن: 325 گرم
• نیروی شکست: 15کیلونیوتن
• گواهینامه: CEEN795B

 

CŒUR P34050-P38150
صفحه بولت از جنس فولاد ضد زنگ
• موجود در دو مدل:‏
- COEUR P34050: صفحه برای بولت های 10 میلیمتری
- COEUR P38150: صفحه برای بولت های 12 میلیمتری
• وزن: 40 گرم
• گواهینامه: EN795A1

CŒUR GOUJON P32-P33
مجموعه بولت و صفحه از جنس فولاد ضد زنگ
• شامل یک صفحه ‏COEUR، بولت انبساطی و مهره،
• قابلیت تعویض صفحه.
• موجود در دو مدل:‏
- COEUR GOUJON P32: صفحه ‏COEUR‏ نصب شده بر روی بولت 10 میلیمتری.
- COEUR GOUJON P33: صفحه ‏COEUR‏ نصب شده بر روی بولت 12 میلیمتری.

 

 

LONG LIFE P38
تکیه گاه انبساطی از جنس فولاد ضد زنگ
• صفحه و بولت را نمی توان از یکدیگر جدا نمود.
• عدم نیاز به آچار (بولت پس از قرار گرفتن در محل مورد نظر منبسط می شود)‏.

 

COLLINOX P55
بولت چسبی از جنس فولاد فورج ضد زنگ
10mm x 70mm •
AMPOULE COLLINOX P56
چسب رزین برایCOLLINOX ‎

BAT’INOX P57
بولت چسبی فورج از جنس فولاد ضد زنگ
14mm x 70mm •
AMPOULE BAT’INOX P41
چسب رزین برای BAT’INOX

 

   

CŒUR GOUJON

 

LONG LIFE

 

COLLINOX

 

BAT’INOX

 

کد کالا

 

 

P32

 

P33

 

P38

 

P55

 

P57

 

وزن

 

 

85 g

 

120 g

 

100 g

 

95 g

 

250 g

 

گواهینامه

 

 

EN 795 A1, EN 959

 

EN 795 A1, EN 959

 

EN 795 A1, EN 959

 

EN 795 A1, EN 959

 

EN 795 A1, EN 959

 

نوع

 

 

سنگ

 

 

گرانیت، گنیس > 80 MPa

 

 

• •

 

• •

 

• •

 

• •

 

• •

 

سنگ آهک سخت > 80 MPa

 

 

• •

 

• •

 

• •

 

• •

 

• •

 

سنگ آهک و سنگ ماسه ای نیمه سخت از 80 MPa تا 45 MPa

 

 

 

• •

 

 

• •

 

• •

 

سنگ نرم (سنگ ماسه ای نرم، سنگ ‏آهک) < 45 MPa

 

 

خیر

 

 

خیر

 

 

خیر

 

 

 

• •

 

بتون

 

 

کیفیت بسیار بالا (مورد استفاده در ‏معماری) > 50 MPa

 

 

 

• •

 

• •

 

• •

 

• •

 

25 < x < 50 MPa کیفیت متوسط

 

 

خیر

 

 

 

• •

 

• •

 

• •

 

نصب

 

 

طول

 

 

55 mm

 

67 mm

 

47 mm

 

70 mm

 

100 mm

 

عمق مته کار

 

 

≥ 55 mm

 

≥ 67 mm

 

≥ 47 mm

 

70-75 mm

 

100-105 mm

 

قطر

 

 

10 mm

 

12 mm

 

12 mm

 

/ 0 نظر / 30 بازدید