روش های ایمن کار کردن با ماشین های سنگ زنی

در استفاده از ماشینهای سنگ زنی نکاتی وجود دارد که دانستن آنها برای استفاده کنندگان و جهت اجتناب از حوادث احتمالی کاملاً ضروری است. امید است مواردی که در ذیل آورده شده با تجربیات شما توام گشته و در انجام کارها مد نظر قرار گیرد تا از خسارات جانی و مالی پیشگیری بعمل آید.

ایمنی کار کردن با ماشینهای سنگ زنی

1-                 از کارکردن با ماشین سنگ زنی بدون حفاظ خودداری نمایید .

2-     در نوعی ماشین که با فشار باد کار می کند ، اتصالات و بست شیلنگها را محکم نموده و پین ( PIN) نمایید. در نوع برقی باید مجهز به کابل سالم با سیم زمینی ( EARTH) باشد .

3-   پس از تعمیر هر ماشین سنگ زنی و قبل از استفاده از آن ، سرعت دورانی آن را با سرعت سنج                        ( TACHOMETER ) آزمایش کنید ( در مورد ماشینهای سنگ هوایی ، فشار هوا نباید از 90 پوند براینچ مربع تجاوز نماید ).

4-     ماشین سنگ زنی می بایست پس از هر 20 ساعت کار یا هر هفته یک بار بطور کامل بازرسی گردد .

5-     ماشین سنگ را در استفاده از وایر برش یا ابزار ساینده ویژه، هرگز بدون حفاظ استفاده نکنید .

6-      قبل از استفاده از هر نوع سنگ دقت نموده و توجه داشته باشید که سنگ، لب پر  نشده یا ترک نداشته باشد .

7-     توجه نمایید سرعت دورانی نباید از آنچه که برروی برچسب ماشین حک گردیده است بیشتر شود .

8-     از سنگ خیس شده یا آغشته به دیگر مایعات استفاده ننمایید .

9-     سوراخ مرکزی سنگ باید به اندازه قطر محور ماشین سنگ باشد ( از سنگی که به سختی بر محور سوار می شود یا سفتی زیاد دارد استفاده نکنید ) لقی مناسب را سازنده ماشین توصیه نموده است .

10-  هنگام استفاده از ماشین سنگ زنی حفاظت تمامی صورت الزامی است.( حتماً از نقاب صورت استفاده نمایید. )

11-  پس از نصب سنگ بر ماشین آنرا به مدت 60 ثانیه ( در فضای محصور ) راه انداخته و آزمایش نمایید .

12-  جهت صیقل دادن سطوح از سنگ مخصوص و برای بریدن قطعات از نوع دیگر آن استفاده نمایید.

13-  مواظب باشید هرگز سنگ را بین شکاف قطعه ای که در حال برش است گیر ندهید .

14-  هرگز کار را به ماشین سنگ متحرک نزدیک ننموده بلکه سنگ را به کار نزدیک نمایید . در غیر این صورت باعث کشیده شدن کار بین سنگ و حفاظ می شود که نتیجه آن شکستن و پرتاب قطعات آن به اطراف می گردد .

15-  جهت تعویض سنگ حتماً برق دستگاه را قطع نموده و در نوع هوایی آن نیروی محرکه (هوا) را قطع و هوای باقیمانده را تخلیه نمایید .

16-   هرگز دو شاخ سنگ برقی با کلید روشن را از برق نکشید زیرا در اتصال مجدد به برق و عدم اطلاع از روشن بودن ماشین خطر آفرین است .

ایمنی کار کردن با ماشین سنگ ثابت

علاوه بر رعایت اغلب نکات ایمنی که در مورد ماشین سنگ متحرک ذکر گردید ، رعایت نکات ذیل هم توصیه می گردد:

1-     فاصله بین تکیه گاه کار و سنگ نباید از 5 میلیمتر تجاوز نماید .

2-     از ماشین سنگ برای صیقل دادن قطعات بزرگ و حجیم استفاده ننمایید .

/ 0 نظر / 69 بازدید