طبقه بندی انواع حریق در یک نگاه

ردیف

طبقه بندی

حریق و مشخصات آن

طریقه اطفاء

1

A

آتش های خاکستردار

(چوب ، کاغذ ، جامدات)

استفاده از آب، از بین بردن حرارت و طریق سرد کردن

2

B

آتش های مایعات

( موادنفتی و روغنی بدون خاکستر)

قطع هوا (اکسیژن) و استفاده از کپسولهای خاموش کننده های پودر و گاز ، کف ها و شن و ماسه و جهت انجام عمل خفه کردن آتش استفاده شود.

3

C

آتش های ناشی از وسائل الکتریکی (سیم کابل ها، تابلوها ، موتورهای الکتریکی)

استفاده از طریق سدکردن (قطع برق) استفاده از خاموش کننده های گاز کربنیک (برف) و هیدروکربوهای هالوژنه(هالون)

4

D

آتش های ناشی از فلزات

مانند سدیم پتاسیم و منیزیم و غیره

استفاده از طریق سد کردن بوسیله ایجاد دیواری از شن و ماسه نرم و خشک یا گرد سنگ در جلو آتش و استفاده از پودر مخصوص اطفاء حریق فلزات

5

کلیه گازها

حریق ناشی از مخازن و سیلندرهای گاز(بوتان استلین متان و غیره)

سد کردن و بستن شیر مخازن و سیلندرها تواٌم با خنک کردن توسط پاشیدن آب(سرد کردن) به محل حریق و بدنه مخازن و سیلندرها و یا استفاده از کپسول های پودر و گاز

/ 0 نظر / 46 بازدید