نقش ایمنی در صنعت

ایمنی در جرثقیل
نویسنده : محمد میلاد ناظران - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
 

ایمنی جرثقیل ها 

 

 

انواع جرثقیل ها

جرثقیل تلسکوپی

جرثقیل سقفی

جرثقیل دروازه ای

جرثقیل بوم خشک

جرثقیل شاقولی

تاور کرین

 

در زمان نصب بایستی پیش بینی های لازم به عمل آید که در زمان پیاده نمودن آن فضا و محل کافی باقی مانده باشد به طوری که قطعات آن را بتوان به آسانی و بدون آنکه برای تأسیسات شده خطری ایجاد کند پیاده نمود.

هنگام نصب تاورکرین توصیه های فنی و ایمنی سازنده را رعایت کرده همچنین مقررات نگهداری و تعمیرات بازرسی توصیه شده را در طول زمان بهره برداری باید به کار برد.

زمانی که برای تاور ریل گذاشته می شود باید آن را تراز نموده و محکم به تراورس زیرین بسته شده باشد انتهای ریلها در هر دو ریل موانعی مناسب نصب شود تا از بیرون رفتن اتفاقی یا استباهی دستگاه جلوگیری کند.

وزنه های تعادل باید مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسی شود. تاروهای ثابت مستلزم پایه بتونی است و به وسیله پیچ های نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسی تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهای ثابت در صورتیکه مقدور باشد به ستون یا اسکلت یا بنای مطمئن بسته شود.

کلیه نکات فوق توسط سرپرست ایمنی کنترل و در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت می گردد. همچنین سرپرست ایمنی و سرپرست فنی کارگاه موظفند که کلیه ادوات و تجهیزات جرثقیل را کنترل کرده و آن را در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت نمایند.

بازرسی قبل از کار

1- همچنین قبل از شروع به کار باید مسیر حرکت تاور را از نظر محکم بودن بسترهای ریل، عدم انحراف ریل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگی در مسیر ریلها بازدید نماید.

2- عملکرد سوئیچ های محدود کننده ارتفاع بار، آژیر اضافه بار و ترمزها را تست کند و از عملکرد آن اطمینان حاصل کند و همچنین آموزش های لازم را به اپراتور جرثقیل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنین موظف است که بعد از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد.

3- مطمئن شوید که بار از روی قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرین نقطه بالا بیاورید.

4- ارابه را روی قفل کنید و بوم کرین را در جهت چرخش آزاد بگذارید به طوری که خود در جهت باد قرار خواهد گرفت.

5- درب و پنجره کابین فرمان را قفل کنید و برق آن را قطع کنید. برق تغذیه اصلی کرین را از پایین و تابلوی آن قطع کنید که مسئول ایمنی موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک لیست ایمنی جرثقیل می باشد

میزان ظرفیت بارمجاز


swl:safe working load

SWL برای بدست آوردن  (load test)

<!--[if !supportLists]-->§<!--[endif]-->آزمون استاتیک: در این روش برای جرثقیل ،ابتدا یک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نیز معین است توسط دستگاه بلند میشود بازرس یک مدت مشخصی را معمولا۲۰ دقیقه،دستگاه را زیر بار قرار میدهد وبا علامت زدن جکهای تعادلی با مارکر مخصوص در ابتدای کار ومقایسه آن در انتهای کارمقدار نشتی روغن از سیستم هیدرولیک یا سایر عیوب رامشخص می نماید
 -۲آزمون دینامیک بازرس دستگاه جرثقیل را با یک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا ،پایین ،چپ ،راست گردشی و...آزمایش می کند وطبق جدول بار
LOAD CHART میتوان مقدار بار مجاز در ارتفاع وزاویه های گوناگون رابدست آورد

 عوامل موثر در چپ شدن جر ثقیلها   1- شیبدار بودن زمین
2- باد شدید
3- برداشتن بار کج
4- برداشتن بار بیش از حد مجاز

مخاطرات مربوط به نقص فنی دستگاه
: 
1- عدم کارایی قطع کن اتوماتیک over travel limit switch  که نزدیک هوک قرار دارد.
2- عدم کارکرد نشانگر وزن

 3- نشت شدید روغن از جکها
 4- وایرهای آسیب دیده و....

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

تکنیکهای ایمن سازی

1- جهت جلو گیری از خطر برق گرفتگی از کابلهای فشار قوی حداقل فاصله دکل ازکابلها از 3 متر تا 7 مترمتغیر می باشد.

2- safety latch (زبانه محافظ بلت) سالم باشد.

3- راه فرار در مواقع اضطراری موجود باشد
4- عدم خوابیدن و لم دادن راننده
5- افراد متفرقه نباید در داخل کابین راننده باشند.
6- حمل افراددرهنگام حرکت ممنوع می باشد.
7- در کار استفاده از موبایل مجاز نمی باشد
8- حضور ریگر جهت بستن بار الزامی است

تکنیکهای ایمن سازی 

9- چک کردن کلیه وسایل قبل از بکاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بینی کند.
10- بعد از تعطیلی کار نباید بار بصورت آویزان به حال خود رها شود.
11-جرثقیل نباید بیش از 7 متر به کانالهایی که افراد در آن کار می کنند نزدیک شود.
12- منطقه عملیاتی جرثقیل با نوار خطربسته شودbarrier = r+10m که r طول دکل جرثقیل می باشد

تکنیکهای ایمن سازی

13- بار نباید بصورت افقی کشیده شود
14- تمامی موانع اطراف برداشته شود
15- افراد در پشت جرثقیل به تله نیافتند
16- فاصله ته جرثقیل وموانع اطراف باید حداقل 60 سانتیمتر باشد
17- چک کردن وضعیت زمین (هموار یا نا نا هموار بودن)
18- استفاده از 2 جرثقیل برای بلند کردن بارهای بسیار سنگین
19- گواهی تست بررسی گردد ودر صورت نیاز برای گرفتن گواهی اعزام شود.
20- استفاده از یک وسیله ارتباطی مناسب در فواصل دور
21- بازدید روزانه وایرها