نقش ایمنی در صنعت

ارزیابی ریسک
نویسنده : محمد میلاد ناظران - ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
 

خطر و ریسک مشابه با یکدیگر نمی باشد

                                      

خطر چیزی است که باعث ضرر و یا صدمة بالقوه ای گردد. مواد شیمیایی، کارگاه، فرآیند کار و یا سایر جنبه های محیط کار می توانند به عنوان خطر محسوب شوند .

ریسک عبارتست از احتمال بیماری، جراحت و یا حتی مرگی که بعلت خطر بوجود می آید

اگر ریسکی ناچیز است در این صورت محتمل ترین  نتیجه پی آمدی ناچیز و بسیار غیر محتمل است.

پی آمد ناچیز در جائی بکار می رود که محتمل ترین نتیجه کم هزینه و  پی آمد کمی نظیر جراحت جزیی داشته باشد و نیاز به کمکهای اولیه باشد.

یک پی آمد بسیار غیرمحتمل زمانی است که شانس به وجود امدن آن خیلی کم باشد .

ارتباط بین خطر و ریسک در جدول نشان داده شده اشت .

خطر

ریسک

مادة شیمیایی: سرطانزا

این احتمال وجود دارد که اگر محققی از بنزن بعنوان  یک حلال برای مدت های طولانی  در زیر یک هود استفاده نکند احتمال مبتلا شدن وی به سرطان خون وجود دارد

انرژی: الکتریسیته

در صورتیکه سیم برق یک وسیلة برقی معیوب و سیم اتصال به زمین برای آن وجود نداشته باشد  در این صورت این احتمال برق گرفتگی و کشته شدن وجود دارد.

حمل دستی بار

اگر فردی  باری به وزن 40 کیلوگرم را جابجا نماید  این احتمال وجود دارد که به کمر دارد مبتلا شود

خون آلوده

اگر فردی  به هنگام خون گیری از یک فرد آلوده دستش با سوزن مجروح شود این امکان وجود دارد که وی از این طریق آلوده شود

میز ارة دوار

در صورتیکه حفاظ ارة دوار برداشته شده باشد این احتمال وجود دارد که فرد به هنگام بریدن چوب ساعد خودش را نیز ببرد

مراحل اصلی مدیریت ریسک

1- استقرار مفاد و زمینة نحوة انجام کار

2- شناسایی خطرات

3- تحلیل ریسکی که به علت خطر بوجود آمده

4- ارزشیابی ریسک

5- اصلاح و برطرف نمودن ریسک

6- بازنگری و پایش ریسک

 

استقرار مفاد و زمینة نحوة انجام کار

n     فرآیند کار چیست؟

n     درک مورد نیاز جهت رسیدن به وظیفة مورد نظر

n     این قسمت از فرآیند ضرورتاٌ توصیفی است

 

شناسایی خطرات

v    خطر چیست؟

   (شناخت خطرات موجود در محیط کار بما کمک خواهند کرد که آیا ریسک مرتبط با خطر ریسک ناچیز است و یا می توان ریسک را براحتی ثابت نگه داشت )

v    اگر شما می توانید به این سؤال جواب بله بدهید باید این جواب را به عنوان ارزیابی خودتان از ریسک داده و/ یا سریعاٌ خطر را ثابت نگه دارید.  یافته ها خود را ثبت و یا اقدام لازم را انجام دهید. سپس شما در تاریخ تعیین شده ای باید یافته های خود را پایش و مورد مرور قرار دهید.

v     در صورتیکه ریسک مرتبط با خطر ناچیز نبوده در این صورت آیا واحد بهداشت و ایمنی آئین نامه های لازم، استاندارد توصیه شده یادستورالعمل اجرایی صنعتی برای این خطر دارد؟

v    اگر آئین نامه، استاندارد توصیه شده، دستورالعمل اجرایی صنعتی وجود دارد و/یا راهنمای مواد در این خصوص وجود دارد به مستندات آن ارجاع دهید.

 

شناسائی و تعیین خطرات ناشی از مواد شیمیایی Hazard Identification

n     آیا مادّه مورد مطالعه اثر یا اثراتی بر روی سلامتی انسان دارد؟

    این اطلاعات را می توان از طریق:

n     مطالعات سم شناسی

n     مطالعات کلینیکی و اپیدمیولوژیکی

n     Material Safety Data Sheet (MSDS)    بدست آورد.

 

مطالعات کلینیکی و اپیدمیولوژیکی

مطالعات کلینیکی و  اپیدمیولوژیکی باید بمنظور تعیین:

n      نوع مطالعه

n      روش ارزیابی مواجهه

n      وجود عوامل مخدوش کننده یا سایر عوامل سببی مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند.